What happens at each age?

Hver ny ferdighet – fra å lære å sitte til å ta de første vaklende skrittene – krever mye øvelse. Og hver ferdighet utvikles vanligvis i løpet av spesifikke tidsperioder som vi kaller utviklingsmessige milepæler. Det er disse utviklingsmessige milepælene vi baserer våre leker på.

 

Change country