4 år

I 4-årsalderen blir problemløsning og kreativ lek viktigere og viktigere. De grovmotoriske ferdighetene har også utviklet seg, så hopping og løping er gøyalt.

Barn blir også svært hengivne i denne alderen, spesielt overfor foreldrene. De utvikler nå sterke følelser av empati, og når de leker med andre barn er det nå mer naturlig for dem å dele og vente på tur.

Change country