5 år

På dette stadiet blir leken mer allsidig og barnas sosiale ferdigheter utvikles raskt. Som et resultat av dette blir det nå enda mer gøy å leke med venner.

Aktiviteter som f.eks. maling med pensel og fargelegging innenfor avgrensede linjer utfordrer barnas finmotoriske ferdigheter, og mange barn vil like lek som gir dem frihet til å bygge og konstruere.

5-åringer er stolte over ulike ferdigheter og elsker oppmuntring. Men det gjør vel alle, ikke sant?

Change country