Leketøy bør fremme barns utvikling

Daniel Mauritzson er leketøysdesigner hos BRIO, og arbeider ved BRIOs forsknings- og utviklingsavdeling i Sverige. Han tegner de første strekene på et blankt stykke papir når en ny leke skal designes, og han følger ideen hele veien til den endelige prototypen er klar for produksjon. Dette kan ta alt fra 6 til 18 måneder.

Hva er det viktigste du tenker på når du designer nye leker?
«Vi har fire hovedregler som jeg baserer arbeidet mitt på. Leker skal være trygge å leke med, de må etterkomme BRIOs høye kvalitetsstandarder, de må være intuitivt enkle å forstå for barnet – og de må hjelpe barnet til å utvikle seg gjennom leken.»

Hvordan vet du at en leke vil være interessant for barn å leke med når du designer den?
«En svært viktig del av arbeidet mitt er å studere hvordan barn leker og forstå hvordan de tenker og reagerer. Derfor tilbringer kollegene mine og jeg mye tid med å teste nye leker ved å observere hvordan barna bruker dem, og vi prøver å lære av dette før vi ferdigstiller en design. Dette er utrolig spennende fordi man alltid blir overrasket. Barns fantasi er en forunderlig og fantastisk verden.»

Hva betyr det for deg at leketøyet bør fremme barns utvikling?


«Det er viktig å skille mellom underholdning og utvikling. For BRIO handler ikke leker om å underholde eller pasifisere barn. En vellykket leke kan stimulere barnets fantasi og være en del av barnets utvikling gjennom lek – selv på ulike alderstrinn. Ta f.eks. vår velkjente lær-å-gå-vogn som kan brukes for å hjelpe barnet til å lære seg å gå. Når barnet blir litt eldre, kan det bruke vognen til å oppbevare ulike ting. Og senere i barnets utvikling kan vognen brukes til å transportere andre leker. Det bør være mulig å bruke leker på ulike nivåer i barnets utvikling. Dette er noe vi har i tankene hele tiden.»

Change country