BRIO og plast

Trevirke er og har alltid vært hovedmaterialet i BRIOs produkter. I dag er plastdetaljer også inkludert i mange av våre produkter hvor vi mener de kan gi unik lekeverdi. I tillegg til å gi ekstra lekeverdi, er vårt materialvalg motivert av vårt store engasjement for å imøtekomme strenge sikkerhetskrav for lekene.

I motsetning til tre, som kun kan bearbeides, kan plast formes i ulike former og detaljerte design. Følgelig er det enkelt å inkorporere plastmaterialer i trebaserte leker. De to materialene supplerer hverandre svært godt.

Det finnes mange typer plast, men BRIO bruker som oftest termoplast. Det er ekstremt støtbestandig, har en glatt overflate og er også brukt i telefoner, datamaskiner, medisinsk utstyr og LEGO-klosser.

Change country