Fra idé til virkelighet

Før et nytt BRIO-produkt når butikkhyllene, må det bestå en kvalitetsevaluering av utformingen som også inkluderer en grundig sikkerhetssjekk. Denne utføres i den første designfasen på tegnebordet og deretter i prototypene som utvikles. I denne prosessen vurderer BRIOs leketøysdesignere om leketøyet etterkommer alle lovmessige krav og de høye nivåene for kvalitet, sikkerhet og holdbarhet som BRIO er kjent for.

Deretter velges de rette materialene for leketøyet og de første komplette kopiene lages. De blir underlagt omfattende holdbarhetstester hvor de eksponeres for tusenvis av repetisjoner i BRIOs spesialdesignede leketestingsmaskin. Leketøyet går ikke videre til neste fase før det har bestått disse testene.

Hvis leketøyet består denne røffe utfordringen, inkluderer den neste kvalitetsvurderingen en mekanisk og kjemisk risikovurdering og test av de materialene som vil bli brukt i produksjonen. BRIO får vanligvis disse materialene fra ordinære leverandører. I så stor utstrekning som mulig bruker vi materialer som allerede finnes i vår produksjon og som vi har erfaring med og gode testresultater for. Leverandørene må etterkomme en omfattende liste med spesifikke krav, og BRIO foretar deretter ytterligere testing av materialene.

BRIO håndterer behandlingen og monteringen av alle leker i våre fabrikker i Kina og Tsjekkia, noe som bidrar til at vi har full kontroll over alt bearbeidingsarbeid. 

Endelig blir leketøyet testet i et eksternt laboratorium for å sikre at det imøtekommer alle mekaniske krav og ikke overskrider de strenge grensene for alle stoffer som barneprodukter og leker må etterkomme.

Change country