Leker inspirert av den virkelige verden

«Lykkelige barndomsminner» er et grunnprinsipp for BRIOs leker, men hva betyr det egentlig?

 

Vi stilte dette spørsmålet til Michael Heun som har arbeidet hos BRIO i mer enn et tiår og er ansvarlig for alt som produseres og utvikles. Michael er amerikansk og bor i Sverige, og hans perspektiv er barn over hele verden, selv så ulike som de kan synes.

 

«Det lyder kanskje merkelig i vår moderne tidsalder hvor alt skjer i raskt tempo, men vi fokuserer på langvarig bærekraftighet og holdbarhet. Hvis lekene våre er holdbare nok til å gå i arv fra generasjon til generasjon uten at de må repareres og at de fortsatt oppfattes som nye og innovative, da har vi nådd målet vårt.»

«Vi håper at vi kan skape tidløse leker av høy kvalitet som vil appellere til barn over hele verden. Det er essensen i vår tanke om «lykkelige barndomsminner». Vi lager lekene, men barnas fantasi må slippes fri slik at de kan skape sine egne lekeaktiviteter. Det er ikke vår jobb å begrense barnas lek – det er vår jobb å muliggjøre den. Det er det vi ønsker å formidle med «lykkelige barndomsminner», og det er den største utfordringen i å lage leker. I bunn og grunn bygger vi bro mellom lek og utvikling for barn.»

«Når vi ser på BRIOs ansvar som en virksomhet basert på langvarige verdier, anser vi det som vår viktigste oppgave å slippe fri barnas fantasi. Vi skaper de rette rammene slik at barna kan utvikle seg gjennom leken, og det finnes uendelige muligheter for fri utfoldelse. Vi sørger bare for verktøyene, det er barnas fantasi som får det til å skje.»

Michael Heun, sjef for utvikling og drift hos BRIO, er ansvarlig for utvikling og produksjon av alt leketøy hos oss. For Michael er ikke dette en jobb, men heller en livsoppgave. «Siden jeg er amerikaner, trodde jeg at oppholdet hos BRIO ville bli kortvarig. Jeg har nå vært hos BRIO i mer enn et tiår, og jeg er mer begeistret enn noensinne over det vi gjør.»

Change country