Samarbeid med myndighetene

BRIO har en lang historie med å være aktivt involvert i lovbestemmelser for leketøysikkerhet

BRIO var med og grunnla den første europeiske leketøysforeningen som ble dannet i 1958 i Brussel. Foreningen samlet både leketøysprodusenter og leketøysforhandlere i Europa. På begynnelsen av 1990-tallet delte organisasjonen seg i to enheter, TME (Toy Manufactures of Europe – leketøysprodusenter i Europa, som senere ble endret til TIE – Toy Industry Europe – leketøybransjen i Europa) og TTE (Toy Traders of Europe – leketøyforhandlere i Europa). BRIOs egen Dag Ivarsson var styreformann i TTE fra 1998 til 2006. I 2012 ble BRIO fullverdig medlem av TIE med Göran Kullberg som BRIOs representant.

Gjennom arbeidet til en av BRIOs medarbeidere, Gunnar Castegren, har BRIO har vært aktivt involvert i utviklingen av leketøystandarder. Så langt tilbake som i 1972, da det svenske forbrukerrådet ble etablert, tok Gunnar initiativ til konsultasjoner angående leketøysikkerhet med dette nystiftede myndighetsorganet. En ny svensk standard – «Leketøy – mekaniske og fysiske egenskaper» – ble publisert i 1983.

På midten av 1980-tallet startet EU sitt arbeid med det første sikkerhetsdirektivet for leketøy, og Gunnar Castegren ble utnevnt som en av Sveriges representanter i arbeidsgruppen. Inntil han ble pensjonert i 2004 var Gunnar både styreformann og BRIOs ambassadør for leketøysikkerhet, hvor han ledet arbeidet med nye sikkerhetsdirektiver for leker og standarder i EU. I 1988 ble Gunnar utnevnt som Sveriges representant i ICTI (International Council Toy Industries), en organisasjon som arbeider for å fremme etisk produksjon i form av behandling av arbeidstakere og helse, miljø og sikkerhet.

Samarbeid om å redusere kjemiske mengder i leker

I Sverige har BRIO deltatt i et frivillig initiativ sammen med andre leketøysprodusenter, som f.eks. LEGO, Micki, Egmont, IKEA, Clas Ohlsson og ICA, for å finne ut hvordan kjemikalier i leker kan fases ut i større grad enn det som er lovmessig påkrevd. Initiativet «Giftfri vardag» ble initiert av Sveriges miljøvernminister og organiseres av den svenske tilsynsmyndigheten Kemikalieinspektionen. Prosjektet startet i 2011 og varer til og med 2014. Intensjonen er at erfaringen fra dette initiativet skal deles med andre foretak, myndigheter og bransjeforeninger.

 

 

Change country