Sikre leker – vår viktigste prioritet!

Vi tester på nytt og på nytt

«Basisen i våre leker er i bunn og grunn den samme som da vi startet på 1970-tallet, men i dag har vi en mye lengre liste med leker og tilbehør til våre basis lekemodeller. Den største forskjellen mellom da og nå er at vi utfører mer enn 1 000 tester per år hvor vi sjekker for kjemikalier for å sikre at BRIO-lekene er trygge å leke med for barna. Dette skyldes strengere lovmessige krav», sier Göran Kullberg.


«Da den første standarden kom i 1975, besto den av 4 sider. I dag har vi direktiver og standarder som rommer tusenvis av sider med lovtekst som vi må etterkomme. Testutstyret er enormt forbedret, og i dag kan vi spore stoffer i så små mengder at man virkelig kan spørre seg om hvorvidt de overhodet eksisterer.» 


Som kvalitetssjef er Göran ikke bare ansvarlig for å sikre at alle leker overholder alle lover og regler som er etablert av myndighetene i de over 20 landene hvor BRIO har sin tilstedeværelse. Han er også ansvarlig for å implementere grunnleggende endringer i de materialene som BRIO bruker i sine produkter hvis dette ytterligere kan forbedre kvaliteten og sikkerheten.

Vi prøver alltid å forbedre oss

«I 2012 besluttet vi å endre overflatebehandlingen på alle metalldeler som vi bruker i våre togmodeller for å sikre at de har så lite frigivelse av nikkel som mulig. Dette medførte at vi greide å redusere nikkelfrigivelsen med mer enn 96 %», sier Göran. Han legger til: «Denne prosessen tok mer enn to år siden det dreide seg om ca. 1500 ulike metalldeler.»

BRIO greide også å redusere migrasjonen av tinnorganiske forbindelser fra 1/100 til 1/1000 av de grensene som er etablert av myndighetene.

«Det kan synes som et sløseri med tiden at vi reduserer en verdi som allerede er mye lavere enn de lovpålagte grensene, men vi mener det er fornuftig å gjøre hva vi kan for å redusere kjemisk innhold i leker. Det er en kontinuerlig prosess», forklarer Göran. «For øyeblikket arbeider vi med en grundig analyse av de ulike lakktypene vi bruker. Mange mener at vannbasert lakk er det beste og mest sikre å bruke, men det er nødvendigvis ikke riktig. Vann og løsemidler er kun overføringskatalysatorer for malingen og vil forsvinne når den tørker. Den største risikoen er fortsatt de ulike pigmentene som brukes.

Vi må også ta hensyn til holdbarhet og kvalitet. Derfor tester vi omhyggelig slik at våre beslutninger alltid er faktabaserte», tilføyer Göran. 

Göran Kullberg har arbeidet som global CRS-ansvarlig og kvalitetssjef hos BRIO siden 2006, men hans ansettelsestid hos BRIO går helt tilbake til 1978 hvor han først startet å arbeide med produksjon av tredeler. Fra midten av 1980-tallet har han vært ansvarlig for driften av BRIO-fabrikken. I denne tidsperioden har BRIO økt i størrelse og produksjonsmetodene har gjennomgått en enorm utvikling. Göran har nylig representert leketøysindustrien i en europeisk ekspertgruppe i EU om «Produktsporbarhet».

Change country