BRIO og plast

Trevirke er og har alltid vært hovedmaterialet i BRIOs produkter. I dag er plastdetaljer også inkludert i mange av våre produkter hvor vi mener de kan gi unik lekeverdi. I tillegg til å gi ekstra lekeverdi, er vårt materialvalg motivert av vårt store engasjement for å imøtekomme strenge sikkerhetskrav for lekene.

I motsetning til tre, som kun kan bearbeides, kan plast formes i ulike former og detaljerte design. Følgelig er det enkelt å inkorporere plastmaterialer i trebaserte leker. De to materialene supplerer hverandre svært godt.

33306_Airplane_Boarding_Playset

Det finnes mange typer plast, men BRIO bruker som oftest termoplast. Det er ekstremt støtbestandig, har en glatt overflate og er også brukt i telefoner, datamaskiner, medisinsk utstyr og LEGO-klosser.