Vennligst les nøye denne webpolicy før du tar i bruk dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene.

Nettstedet eies og drives av BRIO AB – et selskap som hører inn under svensk lov og har hovedkontor i Sverige. BRIO driver nettstedet med primært formål å informere.

Det er forbudt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, offentliggjøre, overføre eller distribuere innholdet på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og film/video til offentlige eller kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra BRIO.

Innholdet på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet, med mindre annet er angitt, og kan bare brukes i samsvar med denne policy. BRIO garanterer ikke at ditt bruk av materiell på dette nettstedet ikke krenker rettighetene til en tredjepart som ikke eies av eller er tilknyttet BRIO. Bilder enten tilhører eller brukes med tillatelse av BRIO.

Benytter du eller noen annen med din tillatelse seg av disse bildene er dette forbudt med mindre spesiell tillatelse er gitt i denne policy. Uautorisert bruk av bildene kan krenke loven om opphavsrett, varemerker, personvern og offentlighet samt lover og regler for kommunikasjon.

BRIO gjør en rimelig innsats for å sikre at informasjon på denne nettsiden skal være korrekt og oppdatert. BRIO kan ikke garantere at informasjonen er korrekt. BRIO påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på denne nettsiden.

Bruk og surfing på denne nettsiden er på egen risiko.

Verken BRIO eller noen annen part som er involvert i å lage eller levere til dette nettstedet er på noen som helst måte ansvarlig for direkte, indirekte, uforutsette følgeskader eller strafferelaterte skader som følge av din tilgang eller bruk av dette nettstedet.

BRIO påtar seg intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan infisere datautstyr eller annen eiendom på grunn av din tilgang til bruk eller surfing på dette nettstedet eller nedlasting av materiell, data, tekst, bilder, filmer eller lyd fra denne nettsiden.

All kommunikasjon eller materiell du overfører til nettstedet via elektronisk post eller på annen måte, herunder data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og offentlig. Alt du overfører eller sender kan brukes av BRIO eller deres datterskaper til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, avdekking, overføring, publisering, kringkasting og publikasjoner. BRIO har videre rett til å bruke alle ideer, konsepter, know-how og teknikker som finnes i den kommunikasjonen du sender til nettstedet til et hvilket som helst formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved hjelp av informasjonen.

Alle varemerker og logoer som vises på nettstedet er varemerker som tilhører BRIO. Ingenting på dette nettstedet bør tolkes som en implisitt tillatelse eller noe annen type av lisens eller rett til å bruke varemerke vist på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra BRIO eller en tredje part som kan eie de varemerker som vist på nettstedet.

Dette nettstedet kan inneholde linker til nettsteder som drives av tredjepart utenfor BRIO. Slike linker er oppgitt kun for din enkelthets skyld. BRIO kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet. Du går videre til andre nettsteder og sider for egen risiko.

Det faktum at dette nettstedet inneholder linker til andre nettsteder betyr ikke at BRIO liker, støtter eller anbefaler disse nettstedene, eller at BRIO har noen som helst tilknytning til deres eiere.

BRIO gir ingen garantier, være seg uttrykkelig eller underforstått, at innholdet på andre nettsider er korrekt, lovlig, pålitelig eller gyldig og fraskriver seg alt ansvar for tap, skade, krav, erstatningskrav og betalingskrav som kan spores til en tredjeparts nettside eller dets innhold som direkte eller indirekte kan nås fra denne her nettsiden.

BRIO kan til enhver tid gjøre endringer i disse vilkårene ved å oppdatere denne teksten. Alle slike endringer gjelder deg, og du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å lese de gjeldende vilkårene.

Change country